Posted by admin On sierpień - 24 - 2022 Możliwość komentowania Kiedy tak właściwie notariusz może Tobie pomóc? została wyłączona

Sprawy oraz rozwiązania, jakich podejmuje się rejent
Notariusz, który podejmuje się przeprowadzenia sprawy przekazuje zainteresowanym listę dokumentów, które będą niezbędne do uczynienia darowizny. Są to na pewno dowody osobiste darczyńców i obdarowywanych, którzy muszą być pełnoletni. Z pism powinien wypływać stopień pokrewieństwa między podmiotami postępowania. Notariusz poucza klientów, jakie podatki należy zapłacić przy konkretnym pokrewieństwie. Konieczny jest także komplet zaświadczeń traktujących przedmiotu darowizny – weryfikuje notariusz Katowice. Jest to naturalnie dowód własności darczyńcy, inaczej stosowny akt notarialny lub też orzeczenie sądowe. Potrzebny bywa jeszcze wypis z księgi wieczystej oraz z miejscowego rejestru gruntów. Kiedy wszelkie dokumenty są zebrane, w kancelarii notarialnej następuje dokładne ich oszacowanie oraz po stwierdzeniu notariusza, że niczego nie brakuje oraz wszystko jest w porządku, zachodzi sporządzenie aktu darowizny. Podpisanie tego dokumentu odbywa się na ogół w innym dniu. W momencie, kiedy tak właściwie wszyscy zaintrygowani stawią się przed notariuszem, następuje skontrolowanie ich tożsamości i zgodności dowodów osobistych z wpisami w akcie.

Comments are closed.